Нанопокритията са препарати, които служат за защита на повърхности от различни материали, предпазват ги от вредното въздействие на околната среда и значително улесняват поддръжката и последващото им почистване.
Препаратите са съставени от основни вещества – нано частици и носещи вещества – вода, разтворители или композиции от течни полимери. Наночастиците в нашите нанопокрития са основно от окиси на силиция, алуминия, цинка, мангана, титана, калая, антимона и среброто, както и от фосфати на лития и желязото. В зависимост от повърхностите, които се обработват и областта им на приложение се правят различни комбинации от посочените по-горе наноматериали.

Нанопокритията се разделят на 2 групи:

Първата група  покрития са предназначени за гладки (не порести) повърхности. Носещият материал е композиция от течни полимери, която не се изпарява, не променя състава си и след полимеризация образува върху повърхностите оптически прозрачен, незабележим с просто око филм с дебелина 1-2 микрометра. Той здраво удържа нано частиците в състава си и не позволява нарушаване на подредбата им. Поради малката дебелина на филма, повърхността му придобива свойствата на вградените в него нано частици.

Полимерният филм е еластичен и притежава високи адгезионни свойства – връзката му с обработения материал е практически неразрушима, но под влияние на външните фактори, особено при механични въздействия,  с времето той се износва и ефективността му намалява. Трайността на покритието е от 1 до 6 месеца в зависимост от характера на обработваните повърхности и условията за експлоатацията им. Когато ефективността на покритието намалее, повърхностите се обработват отново.

Нанопокритията от тази група не съдържат вода. Това позволява те да бъдат нанасяни безпроблемно в много голям температурен диапазон. Например хидрофобизиращото покритие за фасади „Voka“ може да се нанася при температура от – 30 до + 80 С, а препаратите за сухо, безводно миене на автомобили могат да се използват при произволни естествени температури на въздуха.

От друга страна формираните вече покрития работят ефективно при големи температурни амплитуди. Автомобилните покрития и покритията за стъкло и прозорци без проблем издържат от – 40 до + 60 С. Покритията за кухнята запазват свойствата си при температури от – 50 до  + 300 С, което позволява те да се използват както за защита на вътрешните повърхности на фризери и хладилници, така и като антипригарни покрития за керамични котлони, фурни, микровълнови печки и грилове. Почистването на  обработените повърхности става само с влажна кърпа, без абразиви и химически препарати. Благодарение на това си качество, препаратът за кухня е номиниран в Канада през 2015 г.като „Най-добър препарат“.

Количеството летливи вещества в тази група нанопрепарати се приближава практически до нула. Благодарение на това, по време на нанасянето и полимеризацията на покритието няма загуби от изпарение. На това се дължи и минималният разход на препаратите- приблизително 3 гр/кв.м. За формирането на качествен защитен слой е необходим 1 гр/кв.м, а около 2 гр/ кв.м. остават върху микрофибърната кърпа с която се нанасят препаратите. Количеството на препарата в 100 грамовата опаковка е достатъчно за създаване на трайно покритие върху 33 кв.м. повърхности.

Изключително ниския разход на тези нанопрепарати и фактът, че в тях липсват разтворими и летливи вредни вещества позволява те безопасно да се утилизират заедно с твърдите битови отпадъци на определените за целта места. Не съществува вероятност наночастиците да попаднат в природата в свободен вид. Това допринася не само за опазване на природата и екологията, но и осигурява безопасна и здравословна среда в дома.

Втората група покрития са на водна основа и са предназначени за обработка на порести материали – бетон, камък, мрамор, гранит, дърво, тухли и влакнести материали – текстил, набук, алкантара, кожа и други.

Те проникват в порите на материала и след изпаряване на водата, образуват около всяко влакно или зърно устойчиво, неразтворимо покритие от нано частици с дебелина в нано диапазона. По този начин не се формира изолиращ филм по цялата повърхност на изделието, не се променя външния му вид и не се пречи на въздухопропускливостта на обработените материали. Така мазилките и порестите строителни материали „дишат“, а тъканите и кожата не променят структурата си и усещането при допир.

Поради това, че покритието се формира изцяло от наночастици, без полимерен филм, трайността на покритията от тази група е значително по- голяма от трайността на покритията от първата група. Покритието ефективно защитава материалите от 1 година за кожа и текстил до 15 години за двукомпонентното покритие за изделия от дърво. При намаляване на ефективността на защитата, материалите се обработват отново.

Носещото вещество в този тип покрития е водата, която се изпарява след обработката. Поради това и разходът на нанопрепаратите е значително по- голям  от тези от първата група и варира от 25 до 100 мл/кв.м в зависимост от плътността на бработваните материали. Колкото е по- голяма плътността им, толкова по- малък е разходът.

Формираните покрития са химически неактивни, успешно противостоят както но киселини, така и на основи и са безопасни за околната среда, животните и хората.