Нанотехнологията е част от научно-приложното знание, която се занимава с изучаване, създаване и приложение на нано материали. Понятието произхожда от гръцката дума „nános“, която означава „джудже“. В науката и техниката приставката “Нано» означава 1 милиардна част. Един нанометър е равен на 1 милиардна част от метъра или на 1 милионна част от милиметъра.

Наноматериалите са частици с размери от няколко нанометра до няколко десетки нанометра. Прието е за наночастици да се смятат такива, които имат размер до 100 нанометра, поне в едно измерение. Нанотехнологията работи с частици, които се състоят от няколкостотин до няколко хиляди молекули. За сравнение в една песъчинка се съдържат над 100 квинтилиона (милиард милиарда) молекули, а 100 нанометра се наслагват 1000 пъти в диаметъра на един човешки косъм.

Поради изключително малките размери на нананочастиците, свойствата им са много близки до свойствата на самите молекули от които са изградени. Това е причината наноматериалите да имат уникални, несъществуващи в окръжаващия ни свят свойства. На базата на нанотехнологията учените създадават такива материали, структури и устройства, които имат специфични физико-химически характеристики коренно различни от тези, които познаваме в макросвета. Наночастиците придават на третираните с тях повърхности нехарактерни свойства- правят ги устойчиви към екстремни температури, разрушаване и надраскване, спомагат за дълготрайна защита от корозия и UV лъчи, придават им антистатични, антифрикционни, олеофобни и хидрофобни свойства, възпрепятстват развитието на бактерии и гъбички и много други. Вече е факт, например съществуването на облекло, създадено на основата на наноматериали, което променя топлопроводността си в зависимост от телесната температура и не се замърсява.

Продуктите разработени на базата на достиженията на нанотехнологията имат изключително широко приложение – в автомобилостроенето, самолетостроенето, компютърния свят и микроелектрониката, строителството, козметиката, медицината (методи за диагностика и лечение), биотехнологиите и други.