Политика за поверителност на „Наностил“ ООД
във връзка с обработването на лични данни

Гарантирането на правото на защита на личните данни е един от основните приоритети на „Наностил“ ООД към Вас, нашите клиенти. Затова ще направим необходимото за да обработваме предоставените доброволно от Вас лични данни при пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“или „ОРЗД“), Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и подзаконовите актове по неговото прилагане,ръководствата и насоките на КЗЛД и Работната група по чл.29 на Европейския комитет по защита на данните.

Наностил ООД си запазва правото периодично да актуализира и изменя настоящата Политика за поверителност. В случай на такива изменения, ние ще  публикуваме актуалната версия на Политиката за поверителност на нашия уебсайт.

Кои сме ние и как да се свържете с нас?

„НАНОСТИЛ“ ООД (Администратор) е българско юридическо лице със седалище: гр. Бургас, ул.“Генерал Скобелев“, 10, ет.1, офис 15, вписано в Търговския регистър с  ЕИК 205150365.

За целите на законодателството в областта на защитата на данните, ние сме администратор при обработването на Вашите лични данни.

С длъжностното лице по защита на личните данни можете да се свържете по всяко време на: електронна поща: [email protected]  или с писмо по поща или куриер до адрес: гр. Бургас, ул.“Генерал Скобелев“, 10, ет.1, офис 15.

Целта на Политиката за поверителност на „Наностил“ ООД е да Ви информираме и получите общо разбиране за:
– Видовете лични данни, които събираме
– Причините за събирането на личните ви данни
– Как обработваме Вашите лични данни
– Какви са Вашите права във връзка с обработката на вашите лични данни.

Видове лични данни, които обработваме:

Наностил ООД никога няма да събира лични данни, ако знае, че са на непълнолетни лица, нито ще ги използва по някакъв начин или разкрива на трети страни без разрешение. Непълнолетните лица не трябва да предават лични данни на сайта на Наностил ООД без разрешението на своите родители или настойници.

Ние обработваме следните категории данни:

 

 1. Данни за профила Ви в нашия интернет магазин www.nanostyle.eu, който се създава за Вас след встъпване в неформален договор с Администратора и приемайки Общите условия за използване на нашия интернет магазин www.nanostyle.eu: Собствено и фамилно име, Имейл адрес, Парола;
  2. Данни за онлайн поръчка през интернет магазина www.nanostyle.eu, направена от Вас, сключвайки неформален договор от разстояние с Администратора при приложение на Общите условия: Собствено и фамилно име на лицето за доставка, Адрес за доставка – държава, град, пощенски код, адрес, Телефон за доставка, Данни за фактура – имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес, Начин на доставка, Начин на плащане, Сума за плащане.
  3. Данни за контакт, изпратено съобщение или публикуван коментар, предоставени при попълване на формата за контакт на онлайн магазина, при изпращане до нас на имейл, писмо по пощата, обаждане по телефон, публикуване на коментар на блога www.nanostyle.eu/blog и други форми на комуникация: Лично и фамилно име, Имейл адрес, Телефонен номер, Адрес, Интернет сайт, Съдържание на коментара или съобщението;
  4. При регистриране в платформата на www.nanostyle.eu чрез Вашия профил във Facebook или Google. Ако изберете един от тези варианти, ще бъдете насочени към страницата Facebook Admin / Google LLC, където ще бъдете уведомени за предаването на Вашите данни на Nanostyle. Можете да разгледате политиките за поверителност на Facebook и Google като последвате следните връзки:
  https://www.facebook.com/about/privacy
  https://policies.google.com/privacyС каква цел обработваме Вашите данни?
  1. Предоставяне на услуги на Наностил във Ваша полза
  – създаване и управление на профил в онлайн магазина www.nanostyle.eu
  – обработване на поръчки, включващо приемане, валидиране, експедиране и фактуриране на същите;
  – разрешаване на проблеми, свързани с анулирания на поръчки или всякакви други проблеми, свързани с поръчките, закупените стоки или услуги;
  – връщане на продуктите в съответствие със законовите разпоредби;
  – възстановяване на стойността на продуктите съгласно законовите разпоредби;
  Обработването на Вашите данни за тези цели в повечето случаи е необходимо за сключването и изпълнението на договор между Наностил и Вас. Освен това, за изпълнението на тези цели се изисква обработване съгласно приложимото законодателство, включително данъчното и счетоводното законодателство.
 2. Подобряване на предлаганите от Наностил ООД услуги.
  С цел подобряване и улесняване на Вашето пазаруването онлайн, може да Ви изпращаме анкети относно Вашето мнение за продуктите, за онлайн магазина, какво Ви допада и какво Ви затруднява при извършването на поръчки и др.
  Маркетинг
  Като наши клиенти ние ще Ви изпращаме актуална информация за всеки нов продукт, подобен на този, който сте поръчали през профила си. Ще Ви изпращаме оферти, промоции и специални предложения. За да ви предоставим информация, която би представлявала интерес за вас ние изискваме Вашето предварително съгласие, за да ви изпращаме маркетингови съобщения чрез активиране от Ваша страна на тази услуга през онлайн магазина.
  Можете да промените решението си и оттеглите своето съгласие по всяко време като:
  – промените настройките в клиентския профил;
  – използвате връзката „Отпиши се“ в съобщенията, които получавате от насКолко време пазим Вашите лични данни?
  По правило, ние съхраняваме Вашите лични данни докато имате акаунт в нашия онлайн магазин. Вие винаги може да поискате от нас да изтрием определена информация или да закрием акаунта Ви и ние ще отговорим на това искане като запазим определена информация, дори и след закриване на акаунта, когато приложимото законодателство или законни интереси го налагат.
  Информация за профила Ви съхраняваме до изтичането на 5 години от датата на последната онлайн поръчка или при липса на поръчка. Вие имате право да поискате изтриване на профила си преди изтичането на двугодишния срок.
  Данните от онлайн поръчките Ви ще бъдат съхранявани до изтичането на 5 години от датата на конкретната поръчка. Срокът е определен въз основа на давностния срок за погасяване на вземанията.
  Данните свързани със счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции се съхраняват 5 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят; всички останали носители на счетоводна информация – три години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;На кого изпращаме Вашите лични данни?
  В зависимост от случая, можем да предаваме или даваме достъп до някои от Вашите лични данни на следните категории получатели:
  – доставчици на куриерски услуги;
  – доставчици на платежни/ банкови услуги;
  – доставчици на маркетингови/ телемаркетингови услуги;
  – доставчици на услуги, свързани с пазарни изследвания;
  – доставчици на ИТ услуги;
  – други компании, с които ние можем да разработваме съвместни програми за продаване на пазара на нашите стоки и услуги.
  Ако сме задължени по закон или ако това е необходимо за защита на законните ни интереси, можем да разкриваме определени лични данни и на публични органи.
  Гарантираме, че достъпът до Вашите данни от частноправни субекти-трети страни се осъществява съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на данните и поверителността на информацията, въз основа на договори, сключени с тях.Как защитаваме сигурността на Вашите лични данни?
  Съхраняваме Вашите данни на сигурни сървъри като използваме най-новите алгоритми за криптиране и гарантираме съхранението на резервни копия.
  Наностил ООД държи изключително много на осигуряването на сигурността на личните ви данни. Имено за това ние използваме SSL сертификат за криптиране на информация, предадена от или към потребителя през уебсайта. Вашите данни се защитават съвестно от загуба, унищожение, фалшификация, манипулация и неправомерен достъп или неправомерно разкриване.
  Въпреки мерките, които прилагаме, за да защитаваме вашите лични данни, ние сме наясно, че съществува риск данните да могат да се преглеждат и използват от неупълномощени трети страни. Ние не можем да поемем отговорност за тези уязвимости на системи, които не са под нашия контрол.Какви са Вашите права?
  Общият регламент относно защитата на данните признава редица права във връзка с Вашите лични данни:
  – Можете да поискате достъп до Вашите данни; корекцията на грешки в нашите файлове;  да повдигате възражения по отношение на обработването на Вашите лични данни.
  – Можете  да упражните правото си да подавате жалба пред компетентния надзорен орган или до съда. В зависимост от случая, вие можете също така да разполагате с правото да поискате изтриване на Вашите лични данни, правото на ограничаване на обработването на Вашите данни и правото на преносимост на данните.
  – Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.
  – Вие можете да ни помолите да изтрием Вашите лични данни, но това ще бъде направено ако:
  * те вече не са необходими за целите, за които са били събрани или
  * Вие сте оттеглили вашето съгласие (ако обработването на данните се основава на съгласие); или упражнявате законно право на възражение; или те са били незаконно обработвани; или е налице правно задължение в тази връзка.Ние нямаме задължението да уважим Вашето искане за изтриване на личните ви данни, ако обработването им се изисква за да се изпълни законово задължение или за да се установи, упражни или защити правна претенция;
  – Можете да ни помолите да предоставим Вашите лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или можете да поискате те да бъдат директно „пренесени“ към друг оператор на данни, но единствено ако обработването се основава на Вашето съгласие или на сключването на договор с Вас и обработването се извършва с автоматично средство.

 

Можете да се свързвате със длъжностното лице по защита на личните данни на Наностил ООД по всяко време като изпращате своето искане до него по един от следните начини:
– по електронна поща:  [email protected]
или
– по обикновена поща или куриер:  гр. Бургас, ул.“Генерал Скобелев“, 10, ет.1, офис 15 – като изпишете текста: на вниманието на длъжностното лице по защита на личните данни на “Наностил“ ООД

Политика и информация за бисквитките

Настоящата информация за „Бисквитките“ е свързана с Общите условия за ползване на nanostyle.eu, но не е част от тях. Тя има за цел да обясни на потребителите видовете технологии, които използваме, какво правят те и как можете да се съгласите или не с тяхната употреба.

Какво представляват бисквитките?

“Бисквитката” са малки текстови файлове, състоящи се от букви и цифри, които ще бъдат запазвани на Вашия компютър, мобилен телефон или друго терминалното оборудване, през което Вие осъществявате достъп до интернет. Бисквитката се инсталира чрез искане, подадено от терминала Ви към сървъра на nanostyle.eu или на сървъра на трето лице.

Защо използваме бисквитки?

Он-лайн услугите, интерактивните приложения, електронните съобщения и рекламите на nanostyle.eu използват бисквитки и други технологии като пиксел тагове.
Те ни помагат:

* да разберем по-добре поведението на потребителите,

* да разберем по-добре кои части от нашия он-лайн магазин са посещавали те и благодарение на тази информация да улесним и измерим ефективността на рекламите и търсенията в интернет,  да подобрим структурата и съдържанието на он-лайн магазина, без да идентифицираме всеки отделен потребител

Информацията, събрана от бисквитките и други технологии, считаме за нелична информация. Бисквитките или другите подобни технологии сами по себе си не изискват лична информация, за да се използва и в много случаи, дори не идентифицират личността на интернет потребителите. Има обаче ситуации, когато личните данни могат да бъдат събирани чрез използването на бисквитки за улесняване на някои функции на потребителя или да предоставят на потребителя усещане, което е максимално близко до неговите предпочитания. Тези данни са шифровани по начин, който прави невъзможен неоторизирания достъп до тях.

Как да се откажете от бисквитките?
Ако искате да забраните бисквитките, попитайте доставчика си, за да разберете как да направите това.

В случай, че го направите , моля, имайте предвид, че някои функции на сайта ще бъдат спрени, а това може да създаде някои неизправности или грешки при използването на нашия он-лайн магазин. Например, блокирането на бисквитките може да Ви попречи да:

* купувате онлайн

* да се идентифицирате при влизане във Вашия профил

Деактивирането на бисквитките не означава, че вече няма да получавате, съгласно законодателство, он-лайн реклама, а само това, че тя вече няма да бъде в състояние да взима предвид Вашите предпочитания и интереси, видими от Вашето поведение при сърфиране в Интернет.

Както повечето уеб сайтове и ние автоматично събираме определена информация и я съхраняваме в регистрационни файлове. Тази информация включва адреси на интернет протоколи (IP), вида и езика на браузъра, доставчика на интернет (ISP), страниците с препратки и изходните страници, операционната система, клеймото с дата/час, както и кликстрийм данни.
Използваме тази информация, за да разберем и анализираме тенденциите, за да администрираме сайта, да научим повече за поведението на потребителите на сайта, както и за да съберем демографска информация за потребителската си база като цяло. Наностил ООД използва тези данни в маркетинговите и рекламните си услуги.