„Наностил“ ООД е българска компания,
ексклузивен вносител за България, Румъния, Гърция, Словения и Хърватска
на разработените и произведени от Nanoformula Ltd. Estonia
иновационни препарати с наночастици
за обработка и защита на различни повърхности.

Прилагането на нано продукти в дома, предприятията, заведенията за обществено хранене, транспорта и др. намалява 40-100 пъти необходимостта от използване на традиционната химия за почистване.

Продуктите са екологично чисти и безопасни за здравето на човека и околната среда. Притежават всички европейски сертификати за качество.

Дълготрайният ефект и значителната икономия на време, труд и усилия превръщат използването на напропродуктите в неизменна част от забързания свят, в който живеем.

Нанотехнологиите са част от бъдещето и в най-близко време няма да можем да си представим живота без тях… Както сега не си го представяме без мобилни телефони и интернет!

25-годишен опит

25 годишния опит и екипът от високо квалифицирани специалисти в областта на нанотехнологиите гарантират качеството на продукцията и са причина за все по-нарастващата и популярност в различни страни.

Световно-популярна продукция

Днес тя се експортира в повече от 50 държави на всички континенти. Сред тях са Китай, Русия, Канада, Чили , Холандия, Норвегия, Латвия, Литва и др.

Екологично чисти технологии

На фона на влошаващата се екологична обстановка в световен мащаб, използването на такъв вид високотехнологични препарати в ежедневието става все по-наложиелно, модерно и популярно.